Sustainability

Paningin ng Pagpapanatili

Pananatili ng Paningin ng Pananagutan ng corporate Social

Naniniwala kami na ang buhay ng mga tao ay dapat na pagyamanin mula sa pagtrabaho para at kay Micen. Ibinabalik namin ang mga pamayanan kung saan nakatira at nagtatrabaho ang aming mga tao, at ang aming pangunahing mga halagang binubuod sa dalawang salita – tiwala at respeto. Ang aming mga miyembro ng koponan ay pinagkakatiwalaang gumawa ng pagkusa, magtanong at maging matapang. Nirerespeto namin ang bawat isa bilang mga indibidwal, iginagalang namin ang planeta na aming minamahal, at tinatrato namin ang lahat ng mga stakeholder at kasosyo nang patas.